DOĞRULUK VE YALANCILIK

2010-09-23 16:27:00

 

 

DOĞRULUK VE YALANCILIK

 

Muhterem Müslümanlar!

İnsanoğlunun gönül dünyasında ürettiği düşüncelerini başkalarına aktarırken, sözlerini ölçüp tartarak konuşması, hem doğru ve hem de güzel sözler söylemeye özen göstermesi son derece önemlidir.

 

 

Bir insanın güzel ve doğru sözlü olabilmesi için ise, çok çiddi cabalar sarf etmesi ve sürekli kendisini olumlu anlamda geliştirme gayreti içinde olması şarttır. Bunu yaparken etrafındaki kimselerin doğru sözlü kimselerden oluşmasına hassasiyet göstermesi ise elzemdir. Nitekim Kuran-ı Kerim’de Yüce Allah: "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru sözlü kimselerle beraber olun"(1) buyurmaktadır. Bir başka ayeti kerimede ise: “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol”(2) buyurarak, peygamberimizin şahsında bütün mü’minlere hitap etmekte ve onlara Kur’an’ın ilkelerine göre hareket etmelerini ve doğruluktan asla ayrılmamalarını tembihlemektedir.

 

 

 “Dosdoğru olmak" demek; sözlerinde ve yaptığı her işte dürüst olmak demektir. Sevgili  Peygamberimiz Müslüman’ı, "elinden ve dilinden başkalarının emin oldugu kimse"(3)  şeklinde tanımlamıştır.

 

 

Muhterem Müslümanlar!

Doğruluğun zıddı yalancılıktır. Yalan; toplumun huzurunu kaçıran, insanları birbirine düşüren ve toplumun huzurunun bozulmasına sebep büyük bir günahtır. Bu sebepledir ki Peygamberimiz: "Müminde her özellik bulunabilir, ancak yalan ve emanete hiyanet asla bulunamaz"(4)  buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şeriflerinde ise: "Bir kimse namaz kılsa, oruç tutsa ve kendisini mü'min zannetse, eğer yalan söylüyorsa, verdiği sözü yerine getirmiyorsa, kendisine verilen (her türlü) emanete hiyanet ediyorsa onda münafıklık alâmeti vardır."(5) buyurmuşlardır. Bir başka hadislerinde ise: “Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik ise cennete götürür. Yalancılık ise insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür.”(6) buyurmuşlardır.

 

 

 

            Muhterem  Cemaat!

 

Doğru ve güzel sözün önemini ve insanlar üzerindeki etkisini Yunus Emre şöyle ifade etmektedir:

 

          “Söz ola kese savaşı,  söz ola kestire başı,

Söz ola ağulu aşı,  yağ ile bal ede bir söz.”

 

            Değerli Kardeşlerim!

 

 

Bizler de her zaman doğruyu konuşan, yalandan uzaklaşan kimseler olmalıyız. Bu konuda hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Aleyhimize de olsa her zaman ve her yerde doğruyu söylemeli, yalandan şiddetle kaçınmalıyız.

 

 

Rabbim cümlemizi yalan söylemekten kaçan, doğruluktan ayrılmayan kullarından eylesin.

 

 

Hazırlayan    : Dr. Ahmet Emin SEYHAN

                         ISPARTA İl Vaizi

 

 

Dr. Ahmet Emin SEYHAN

 

 

 

 

 

 

 

1-Tevbe, 119.

2- Hud, 112.

3- Buhâri, Müslim .

4- İhya,  3/305 .

5- Buhâri, Müslim, İhya, 3/377.

6-Riyâzüssâlihin.

 

 

 

 

 

109
0
0
Yorum Yaz